zondag 10 februari 2013

Ik vier de sabbat omdat.....


 • Ik geloof in God, de schepper van hemel en aarde. Ik volg Zijn voorbeeld en rust op de sabbat. Genesis 2:2-3:  ''Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God SCHEPPENDE tot stand had gebracht.''
 • Ik geloof in Zijn Zoon Jezus (Yeshua). Ik volg Zijn voorbeeld en eer de sabbatdag. Lukas 4:16: ''En Hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij [Jezus] ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen.'' 
 • Ik wil God gehoorzamen, en in Zijn woord draagt Hij mij op de sabbat te onderhouden: Exodus 20: 8: ''Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;'' Deuteronomium 5: 12: onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Here, uw God, u geboden heeft.''
 • Ik in de bijbel lees dat God deze dag zegent en heiligt, er zit dus een speciale zegen op de sabbatdag. Genesis 2: 3: ''En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft.
 • Ik in Gods Woord lees dat de sabbat niet alleen voor het joodse volk is, maar ook voor de 'heidenen'. Jesaja 56: 3, 6-7: ''Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen: De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;  En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.''
 • Jezus in de bijbel NIET zegt dat Gods leefregels zijn afgeschaft, dus dat deze regels nog steeds gelden en goed voor ons zijn: ''Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.''
 • Ik in de bijbel lees dat de eerste gemeenten ook samen sabbat vierde: 
 • Ik in de bijbel lees dat we in de toekomst ook met elkaar sabbat zullen gaan vieren en samen zullen komen: Jesaja 66: 2 : ''En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.'' 
 • Ik vier de sabbat omdat er in het boek Openbaringen nog extra benadrukt word hoe belangrijk het is om Gods geboden te onderhouden: Openbaringen 22: 12-14  ''En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij  om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde,  de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.'' Openbaring 14: 2 : '''Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”
Alles bij elkaar opgeteld bleef er voor mij, vanuit Gods Woord en overtuigd door Zijn Geest, geen andere keus over om de sabbat apart te zetten en deze dag te gebruiken om uit te rusten en goed te doen. Let op, ik veroordeel niemand en ik nodig je zeker uit om dit verder te onderzoeken. 

2 opmerkingen:

 1. Eigenlijk wil ik elke dag wel Gods dag vieren. Hem loven en prijzen. Ik ben blij met de zondag, want de dagen zijn zo vol, waarin vaak zo weinig tijd is voor Hem!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoewel ik in grote delen hier net zo denk als jij, kies ik er voor om de zondag te vieren zoals mijn gezin het al jaren doet. En net als Gerreke hierboven zou ik elke dag Gods dag wel willen vieren.

  Ik hou van je blog :-) Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen